که هستیم

که هستیم

«پزشک آشنا» را بنا نهاده‌ایم تا بانکی کامل از اطلاعات پزشکان فراهم آوریم برای دسترسی آسان بیماران به اطلاعات پزشکان: نشانی مطب، زمان حضور در مطب، مرکز درمانی و  بیمارستان محل فعالیت.

با همراهی جامعۀ پزشکان عزیزمان، می‌خواهیم گنجینه‌ای از مقاله‌ها و پندهای پزشکی به مردم پیشکش کنیم. نیز به دنبال آنیم که هم‌میهنان عزیزمان از دانستنی‌های روز دنیای پزشکی آگاه شوند تا تندرست‌تر و شاداب‌تر زندگی کنند. در اینجا، پزشکان باهم گفت‌وگو می‌کنند تا از تجربیات همدیگر بهره‌مند شوند و با راهنمایی یکدیگر، موفق‌تر باشند.