CPR

تعریف احیای قلبی-ریوی

تعریف احیای قلبی-ریوی (CPR) پزشک آشنا: احیاء قلبی-ریوی سلسله اعمالی است که توسط افراد اگاه و حاظر در صحنه برای بازگرداندن عملکرد دو عضو حیاتی قلب و ریه و در نوع طولانی مدت ان به منظور بازگرداندن عملکرد مغزی صورت می گیرد. احیاء قلبی-ریوی بسته به میزان اموزشفرد احیا کننده و امکانات پزشکی موجود به سطوح زیر تقسیم می شود: 1- حمایت اساسی از زندگی (BLS) یا اقدامات اولیه احیاء 2- حمایت پیشرفته قلبی از زندگی (ALS) یا احیاء قلبی-ریوی پیشرفته 3- اقدامات طولانی مدت احیاء (PLS) برسی همگانی CPR و اهمیت آن مرگ ناگهانی ناشی از بیماری های ایسکمی قلبی خطر ناک ترین و مهمترین اورژانس پزشکی امروز است. به عنوان نمونه, هرسال 1/5 میلیون امریکایی درچار حمله قلبی می شوند که از این میزان 350000 نفر دچار مرگ ناگهانی ناشی از حمله قلبی می شوند, به طور که حمله قلبی 75 درصصد از این افراد در منزل و در حضور اعضای خانواده و 20 درصد دیگر در محیط های عمومی یعنی در حضور مردم رخ می دهد. این بدین معنا است که هر حمله قلبی یک ناظر دارد و تقریبا تمام موارد ایست قلبی در حضور افراد دیگری که می توانند نجات دهنده باشند, رخ می دهد. امار و پژوهش ها نشان داده اند که بعد از وقوع ایست قلبی, هرچه احیاء قلبی – تفسی سریع تر انجام شود, شانس بهبود بیمار بیشتر است. واضح است که انجام احیاء قلبی – ریوی توسط افرادی که حضور دارند, اعضای خانواده و حاظرین انجام شود, نه پزشک و تیم پزشکی و امبولانس که زمان لازم است تا برسند. وقتی احیاء قلب – ریوی در چهار دقیقه ابتدای ایست قلبی شروع شود, شانس بهبود از حمله قلبی 2 تا 4 برابر افزایش می یابد و برعکس تاخیر عمل احیاء قلبی – ریوی حتی با بهترین خدمات و در پیشرفته ترین بیمارستان ها نمی توان بیمار را نجات داد. (اگر در کنار شما یکی از عضای خانواد, دوست یا همکار دچار حمله قلبی شده باشد, ممکن است شما بیشترین امید و شاید تنها امید او به ادامه حیات باشید.) فوریت های پزشکی که نیاز به احیاء قلبی – ریوی (CPR) دارند: 1- […]