بهترین روش برای جراحی بینی

تفاوت اصلی روش های جراحی بینی باز و بسته

در سالهای اخیر  یکی از  مهمترین سوالاتی که برای متخصصان و جراحان بینی مطرح بوده است این است که کدامیک از روش های جراحی بینی باز و بسته از نتایج قابل قبول تری برخوردار می باشد و از ایمنی بیشتری برخوردار می باشد؟ این دو روش اصلی  از روش های جراحی بینی هستند و در واقع دو رویکرد متفاوت جهت دسترسی به ناحیه عمل هستند و یک  تکنیک مشابه به شمار نمی آیند.  در جراحی بینی به روش باز جراح برشی ظریف بین سوراخ های بینی (دیواره پایین بینی) ایجاد می کند و سپس پوست بینی از روی بافت بلند می شود تا سایر برش ها داخل بینی صورت پذیرد. معرفی روش های جراحی بینی روش جراحی بسته نیز تمامی برش ها در قسمت های داخلی بینی ایجاد می گردد. وجه مشترک هر دو روش این است که پوست از استخوان بینی جدا می شود. بسته به نوع، فرم و اندازه بینی ممکن است هرگونه تغییری مثل افزایش و یا کاهش پشت بینی (قوز بینی)، کاهش یا افزایش طول بینی، باریک و یا پهن شدن آن، جمع شدن نوک بینی و یا بالا و پایین آمدن آن داده شود. با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی و تکنیک های نوین و قابل اجرا در علم پزشکی، روش باز در میان جراحان رواج بیشتری پیدا کرده است. از محدودیت هایی که در روش جراحی بسته وجود دارد کاهش دید جراح می باشد، زیرا پوست جدا شده از اسکلت غضروفی-استخوانی بینی محدود بوده و منجر به کاهش دید دوچشمی جراح می شود. این محدودیت در روش جراحی باز برداشته شده و جراح دید بهتری پیدا می کند و از این رو تغییرات بیشتر و پیچیده تری را می تواند روی بینی انجام دهد. از مزایای روش بسته از دید جراحان بینی  روش بسته از روش های جراحی بینی است که در این روش زمان عمل کوتاه تر نسبت به روش باز است، برطرف شدن ورم بینی در زمان کوتاه تر و برش های کمتر بر روی اسکلت بینی می باشد. از مزایای روش باز نیز می توان به افزایش قدرت مانور جراح و فضای بیشتر و افزایش میدان دید که سبب می شود […]