برنامه غذايي

راهنمای نگارش و ثبت برنامه غذایی

بخش نخست : تنظیم برنامه غذایی به روش کارشناس تغذیه آقای کاظم اسلامی  نگارش و ثبت اقدامات 4 مرحله دارد: مرحله اول: قبل ازهر وعده ی غذایی آنچه را که می خواهید در آن وعده مصرف کنید را در جدول ، بنویسید! مثلا قبل از شروع صبحانه بنویسید چه مواد غذایی وبه چه میزان می خواهید مصرف کنید.اگر از رژیم غذایی خاصی که توسط مشاور تغذیه تان تنظیم شده ،استفاده می کنید می توانید قبل از هر وعده غذایی هرچه در برنامه آمده و البته شما نیز استفاده می کنید در جدول بنویسید.از نوشتن کل برنامه روزانه خودداری کنید.بهتر است نگارش وعده به وعده انجام پذیرد.اگر امکان نگارش وعده به وعده وجود ندارد نوشتن را به 3 زمان از صبحانه تا ناهار، از ناهار تا شام، و از شام تا خواب تقسیم کنید. برنامه ریزی، آوردن زمان آینده به حال است تا بتوانیم اکنون برای آن کاری انجام دهیم. ” آلن لاکیس ” مرحله دوم: در پایان روز ، گزارشی از برنامه غذایی و فعالیت خود تهیه کنید.به عبارتی هر چه در طول روز در وعده های غذایی اصلی و میان وعده ها مصرف کرده اید را بنویسید.سپس با برنامه اولیه خود مقایسه کنید.مثال:شما قبل از شروع صبحانه تصمیم گرفته بودید که صبحانه شما شامل موارد زیر باشد: 2 کف دست نان سنگک ، 15 گرم پنیر ، 2 عدد گردو، یک لیوان سبزی خوردن ، یک عدد خیار،یک لیوان شیر کم چرب و 2عدد خرمای قهوه ای کم شیرین! این مرحله نگارش قبل از اقدام به خوردن صبحانه انجام می پذیرد و شما این موارد را در جدول مخصوص ثبت می کنید.در پایان روز باید بررسی کنید چه مقدار از مواد غذایی که عنوان کرده بودید، مصرف شده است.آنچه در این مرحله می نویسید می تواند با مرحله اول همخوانی داشته باشد و یا ممکن است مغایرت هایی با مرحله اول داشته باشد.اگر مغایرت داشت،موارد اختلاف را مشخص کنید وعلت اختلاف ها را نیز بیان نمایید. البته در پایان روز بایدبررسی شود شما از هر گروه مواد غذایی به چه میزان استفاده کرده اید.(به فصل دوم رجوع کنید) مثلا فرض کنید شما تمام صبحانه ای که در نظر گرفته […]