برای داشتن یک رژیم سالم چه نکاتی را رعایت کنیم

اصول یک تغذیه سالم ومتعادل چیست

تغذیه سالم یعنی انتخاب غذاهای متنوع وسالم از گروه های غذایی مختلف .هر گروه غذایی املاح وویتامین های خاص خود را دارد . در نتیجه مصرف یک یا چند نوع خاص از این گروها باعث آسیب رسانی به بدن میشود زیرا ممکن است گروهی از ویتامین ها واملاح اصلا به بدن شما نرسد . زمانی که بحث از رژیم سالم می آید در ذهن اکثر مردم یک رژیم محدود وسخت تداعی میشود .اما در واقع اصلا این طور نیست . تعریف دقیق تغذیه سالم یعنی ایجاد تغییراتی , که بتوانیم همیشه از آنها پیروی کنیم . البته برای پیشبرد این هدف باید شما با اراده پیش بروید . زمانی که فرد گرسنه است ممکن است هر چیزی را که دم دستش باشد مصرف کند ویا اینکه در طول روز تنقلات خاصی را بخورد واز دیگر گروه های غذایی غافل شود . این رویه با رژیم سالم در تناقض است . بهتر است برای تغذیه سالم برنامه ریزی داشته باشید . برای داشتن یک رژِم سالم چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟ 1 داشتن تعادل:    یک رژیم غذایی سالم متعادل است .یعنی از گروه های غذایی مختلف تشکیل شده ولی به صورت حداقل تعداد واحد های مورد نیاز . 2 میانه رو باشید :   برای استفاده بهتر از مواد غذایی مثل چربی ها , شیرینی ها ونمک ها و… با رعایت میانه روی میتوانید از همه غذاهای دلخواه بهرمند شوید . معرفی واحد های غذایی واحد غلات یک واحد غلات برابر است با یک برش 30گرمی از نان ها .به خاطر تنوع نان ها ومختلف بودن قطر واندازه آنها این واحد در نان های مختلف متفاوت است . در اینجا چند نمونه از این واحد ها را معرفی می کنیم .(نان سنگگ یک ونیم برش 10×10) (نان تافتون 2برش 10×10) (نان لواش 4برش10×10) (نان تست یک ونیم عدد )(نصف لیوان برنج ) (نصف لیوان ماکارانی) واحد میوه یک واحد میوه برابر است با یک سیب , یک موز یا یک پرتغال متوسط یا سه چهارم لیوان آب میوه واحد سبزیجات یک واحد سبزیجات برابر است با یک لیوان سبزیجات برگ دار یا نصف لیوان سبزیجات دیگر یا سه چهارم […]