باید و نبایدهایی درباره جراحی بینی افراد دیابتی

جراحی زیبایی بینی در افراد دیابتی

با توجه به تمایل افراد برای جراحی بینی ، افراد مبتلا به دیابت نیز تمایل به انجام این جراحی زیبایی دارند. ولی آیا جراحی زیبایی بینی در افراد دیابتی  متفاوت با سایر افراد است. هم خواهان بیماری دیابت یا مرض قند، از جمله بیماری های متابولیکی با شیوع بالا  به شمار می آید که طی آن، سرعت و توانایی بدن جهت  سوخت و ساز قند خون (گلوکز) با کاهش روبرو می شود. در طی این بیماری، تولید انسولین که در تنظیم قندخون بدن نقشی کلیدی ایفا می کند، با اختلال مواجه می شود و یا در صورتی که میزان آن در خون طبیعی باشد، سلول های بدن به آن مقاومت نشان می دهند. جراحی زیبایی بینی در افراد دیابتی  و انواع دیابت دیابت نوع اول: سلول های بتاپانکراس وظیفه تولید انسولین را برعهده دارند، در دیابت نوع یک، سلولهای بتا تخریب شده و تولید انسولین مختل می شود. دیابت نوع یک نوعی از بیماری خود ایمنی تلقی می شود، این نوع از دیابت  ارثی بوده و مبتلایان جهت تنظیم قندخون نیاز به تزریق انسولین دارند. پنج الی ده درصد از بیماران دیابتی، در این دسته جای می گیرند. دیابت نوع دوم: شمار زیادی از بیماران دیابتی به دیابت نوع دوم مبتلا هستند، که نود الی نود و پنج درصد تخمین زده می شوند. در دیابت نوع دوم تولید و عملکرد انسولین طبیعی می باشد ولی سلولهای بدن نسبت به انسولین از خود مقاومت نشان می دهند. در نتیجه ورود انسولین به درون سلولها با اختلال روبرو می شود که سبب افزایش قند خون یا هایپرگلایسمی می شود. بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم نیازی به تزریق روزانه انسولین ندارند. دیابت نوع دوم در افراد چاق بیشتر مشاهده می شود و این افراد نسبت به ابتلای این بیماری مستعدتر می باشند. زیرا چاقی خود زمینه ساز مقاومت به انسولین می باشد. زنان مبتلا به بیماری دیابت نوع دوم نسبت به آقایان  تعداد بیشتری هستند. ریسک ابتلاء در افراد چاق؛کسانی که تحرک کمتر و فعالیت بدنی ندارند، افزایش سن و زنان با سابقه دیابت بارداری بیشتر می باشد. جراحی های زیبایی در افراد دیابتی: کنترل هرچه بیشتر و بهتر قند خون در […]