بالای منیسک

درباره منیسک زانو بیشتر بدانید

منیسک در زانو به عنوان یک ضربه گیر عمل مى کند ودر واقع مانند یک واشر بین استخوانهاى ساق وران قرار مى گیرد وشامل دو منیسک داخلى وخارجى میباشد که به صورت دو هلال روبروى هم میباشندو هرکدام کاملاً مستقل از دیگرى میباشد. درموارد ضربات شدید ناشى از تصادف یا پیچ خوردگى شدید حین ورزش پارگى منیسک اتفاق مى افتد،که معمولاً بصورت شروع تورم زانو چند ساعت بعد و به صورت قفل کردن زانو ویا درد سمت داخل ویا خارج زانو خود را نشان مى دهد، در صورت داشتن علایم فوق بهتر است در اولین فرصت به ارتوپد مراجعه کنید ،که معمولاً هنگامى که پزشک به پارگى منیسک شک داشته باشد MRI درخواست میکند که کلیه اجزاى زانو را نشان میدهد وبهترین وسیله  تشخیصى  میباشد در بعضى موارد  که به علت وجود اشیا فلزى انجام MRI ممکن نیست از آرتروسکوپى تشخیصى استفاده مى شود،در صورت تایید تشخیص پارگى منیسک ودر صورتى که پارگى از نوع کامل (درجه سه) باشد و براى بیمار درد و محدودیت ایجاد کند ،نیاز به عمل جراحى دارد که از طریق آرتروسکوپ (جراحى بسته ) وبا دوبرش کوچک انجام مى شود ، بیهوشى میتواند از نوع کامل ویا بیحسى نخاعى باشد.    در اغلب موارد بخش کوچکى از منیسک خارج میشود وفقط در موارد کمى قسمت اعظم منیسک خارج میشود .  حتى در مورد اخیر نیز عوارض چندانى ندارد وفقط درطولانى مدت احتمال آرتروز زانو را افزایش مى دهد.ترمیم منیسک در انواع خاصى از پارگى و در صورت مراجعه قبل از دو ماه امکان پذیر مى باشد. پس از عمل جراحى منیسک ، بیمار معمولاً همان روز از بیمارستان مرخص مى شود، وتوصیه     مى شود چندجلسه فیزیوتراپى انجام شود، در صورت ترمیم منیسک محدودیت بیشترى پس از عمل اعمال مى شود،ومراقبتهاى خاصى نیاز.مى باشد وبازگشت به فعالیت به تدریج انجام مى شود. با احترام دکتر عباس نوری متخصص جراحی استخوان و مفاصل