بازسازی پوست دست

محافظت از پوست دست

محافظت از پوست دست محافظت از پوست دست – حساسیت‌ها و عوارض پوست دست در میان خانم ها و برخی از مشاغل مانند باغبان ها که با مواد شوینده و خاک و مواد شیمیایی برخورد دارند بیشتر مشاهده می شود. معمولا پوست دست در این افراد دچار اگزما می شود که به اگزمای تماسی دست شهرت دارد. اگزمای درماتیت در اغلب بانوان خانه دار دیده شده و کمتر کسی می باشد که این عارضه را تجربه نکرده باشد. اگزمای پوست دست دارای دو نوع مختلف می باشد: 1- اگزمای حساسیتی یا آلرژیکی در اگزمای آلرژیکی پوست دست نسبت به برخی از مواد مانند مواد شوینده حساسیت پیدا می کند. وقتی پوست دست با این مواد برخورد پیدا می کند سلولهای پوست دست تحریک شده و به دنبال آن قرمزی، پوسته پوسته شدن و زخم های جلدی ایجاد می شود. با خاراندن کف دست قرمزی و زخم ها بیشتر می شود و به سایر قسمت های پوست دست کشیده می شود. اغلب موادی که باعث برانگیخته شدن حساسیت پوست دست یا درماتیت می شود شامل مواد آرایشی، ترشحات برخی از گیاهان سمی ، برخی از فلزات مانند نیکل و کروم است. بهترین روش برای پیشگیری از بروز حساسیت به این مواد پرهیز از تماس با این مواد می باشد. اگر در این عارضه پیشگیری صورت گیرد و نکات ایمنی رعایت شود هیچ وقت نیاز به درمان های دارویی پیدا نمی کند. 2-اگزمای تحریکی در اگزمای تحریکی مواد خاصی موجب تحریک و آزار پوست و به دنبال آن تخریب بافت پوست می شود. اگزمای تحریکی در میان خانم های خانه دار شایع ترین نوع اگزما می باشد. اغلب شوینده ها مانند وایتکس، کف شوها و سفید کننده ها موجب اگزمای تحریکی می شود. البته اگزمای تحریکی خاص بانوان نمی باشد بلکه افرادی که به طور مداوم با مواد تحریکی شیمیایی مانند صنایع رنگ و چوب برخورد دارند اگزمای تحریکی را تجربه می کنند. می توان گفت تنها راه کنترل اگزمای تحریکی پرهیز از برخورد با مواد تحریکی می باشد. برای اینکه بانوان خانه دار انواع حساسیت ها را کمتر تجربه کنند توصیه هایی به آنها می شود: سعی کنید پوست دستتان روزانه تماس […]