اینفوگراف

برنامه غذایی ، اینفوگراف

راهنمای برنامه غذایی در این اینفوگراف نسبت مواد غذایی روزانه را مشاهده کنید و نیز میتوانید از مقالات مرتبط پزشک آشنا بهره ببرید لطفا برای دیدن سایز کامل اینفوگراف  روی عکس زیر کلیک کنید و تا بارگزاری کامل آن صبر نمایید. مقدار کالری این برنامه غذایی ، 2000 کالری در روز میباشد . کالری این برنامه به صورت تقریبی برنامه ریزی شده است . بنابراین با توجه به وزن خود میبایست مقدار کالری را تنظیم نمایید