انواع دماسنج

درجه حرارت بدن و اندازه گیری دمای بدن

پزشک آشنا : درجه حرارت بدن نشان دهنده تعادل موجود بین گرمای تولید شده و گرمای از دست رفته بدن می باشد. منبع اصلی گرما در بدن سوخت و ساز (متابولیسم) می باشد. مکانیسم های مختلفی نظیر هورمون ها, حرکت عظلانی, لرزیدن و ورزش می تواند سبب افزایش سوخت و ساز شود. از هورمون ها می توان اپی نفرین و تیروکسین را نام برد که موجب افزایش سوخت و ساز و گرما در بدن می شوند. راه های اتلاف گرما عبارتند از تبخیر عرق, گرم و مرطوب کرد هوای استنشاق شده, دفع ادرار و مدفوع. گرما همچنین از طریق فرایندهای فیزیکی نظر تشعشع, جابجایی, تبخیر و انتقال از دست داده می شود. مرکز تنظیم درجه حرارت بدن در هیپوتالاموس است. در حالت طبیعی, مرکز تنظیم درجه حرارت دمای بدن را دامنه ای معادل 35/9c تا 37/4c حفظ می نماید. تعدادی از  عوامل موثر بر درجه حرارت بدن عبارتند از: سن (حساسیت افراد بسیار جوان و بسیار پیر نسبت به تغییرات دمای محیط بیشتر است), هورمون ها, استرس و تنیدگی (ترشح اپی نفرین و نوراپی نفرین افزایش میابد), درمای محیط (گرمای شدید طولانی مدت خطر هایپرتمی), ورزش سنگین و کارهای بدنی (افزایش دمای بدن), ریتم 24 ساعته (حرارت بدن در اوایل صبح نسبت به بعد ازظهر 0/6 درجه سانتی گراد کمتر است) وسایل برسی درجه حرارت بدن درجه حرارت بدن را می توان با وسایل گوناگونی اندازه گیری کرد. این وسایل عبارتند از: دماسنج شیشه ای: دماسنج شیشه ای با مخزن حاوی جیوه از قدیم و به طور سنتی برای اندازه گیری دمای بدن مورد استفاده قرار می گیرد. مخزن حاوی جیوه مایع است و زمانی که در معرض حرارت قرار گیرد, منبسط شده و در طول لوله مدرج (برحسب درجه سانتی گراد یا فارنهایت) بالا می رود. دامنه درجات از 34 درجه سانتی گراد تا حدود 42/2 درجه ادامه دارد. مخزن دماسنج های جیو های به سه شکل موجود است. اندازه گیری درجه حرارت از طریق دهان معیار بسیار مهم در انتخاب روش دهانی ان است که مددجو بتواند دماسنج و میله استوانه ای را در دهان خود نگه دارد. اندازه گیری درجه حرارت از دهان با استفاده از دماسنج شیشه ای برای افراد […]