انواع بیهوشی در جراحی بینی

بیهوشی عمل بینی به چه روشی انجام می شود

جراحی بینی جزو آن دسته از عمل هایی می باشد که از لحاظ  زمانی در اغلب موارد بیشتر از یکساعت به طول می انجامد. در این مدتی که جراحی به طول می انجامد بدن بیمار باید در حالت آرام و بدون عکس العمل قرار بگیرد که فرآیند بیهوشی عمل بینی این وظیفه را برعهده دارد. با توجه به نوع عمل بینی ، یکی از انواع بیهوشی براساس تشخیص جراح صورت میگیرد. انواع بیهوشی شامل، بیهوشی عمومی (هوشیاری به طور کامل از بین می رود و یا درد تسکین می یابد)، بیهوشی منطقه ای (قسمتی از بدن بیمار که تحت جراحی قرار می گیرد توسط تزریق بی حس می شود) و بی حسی موضعی (ناحیه ی بی حسی کوچک می باشد مانند جراحی های سرپایی میخچه و زگیل) . هرکدام از این بیهوشی ها دارای ویژگی ها، مزایا و معایب مخصوص به خود می باشند، تفاوت میان بیهوشی ها براساس عوارض جانبی، سرعت برگشتن به هوشیاری پس از بیهوشی و هزینه های پرداختی آنها می باشد. برای انتخاب هرنوع بیهوشی، بیمار می بایست قبل از عمل جراحی تحت تست های آزمایشی جهت انتخاب بیهوشی مناسب قرار بگیرد. انواع مختلف بیهوشی عمل بینی به چه صورت است؟ در جراحی های بینی اغلب بیهوشی عمومی و بی حسی موضعی کاربرد بیشتری دارند. در صورتی که از بی حسی موضعی استفاده شود، از داروهای مسکن و آرام بخش نیز کمک می گیرند تا در التیام درد کمک بیشتری کند. همان طور که در بالا گفته شد انتخاب نوع بیهوشی براساس عمق و زمان جراحی می باشد. در صورتی که جراحی در زمان کم و بصورت سرپایی باشد از بی حسی موضعی و در صورتی که نیاز به کار بیشتری بر روی بینی باشد از بیهوشی عمومی استفاده می شود. روش انجام بیهوشی عمومی به این شکل می باشد که ماده ی بیهوش کننده را از طریق تنفسی یا تزریق وریدی به بدن بیمار وارد می کنند. در بیهوشی عمومی از آنجایی که کل بدن تحت بیهوشی قرار می گیرد، تنفس توسط لوله ی مخصوص انجام می گیرد. احتمال بیداری در زمان بیهوشی: در صورتی که بی حسی به صورت موضعی باشد، از طریق داروهای بی حس کننده و همچنین تزریق آرام بخش در بازوی بیمارصورت می پذیرد. […]