انواع افسردگی

افسردگی ، علت و درمان | بخش نخست

افسردگی چیست؟ عوامل بسیاری در بروز افسردگی نقش دارد. واژه افسردگی باعث سردرگمی است از این واژه هنگامی که فردی احساس ناراحتی و بیچارگی می کند یا هنگامی که فردی از دنده چپ بلند شده استفاده می برند. اما پزشکان از این واژه به دو شیوه متفاوت استفاده می برند. یا می توان از این واژه برای اشاره به علایم ناشی از ناراحتی استفاده برد یا می توان از این واژه برای اشاره به یک بیماری خاص استفاده کرد یعنی بیماری افسردگی . مطالب ارایه شده در اینجا به موضوع افسردگی می پردازد یعنی بیماری افسردگی. این سردرگمی درباره افسردگی حتی بدتر می شود زیرا اغلب نمی توان بین احساس غم و بیماری افسردگی تمایز گذارد. پس از ارزیابی شدت ناراحتی فرد و سایر علایم در ارتباط با آن و طول مدت این مشکل پزشکان بروز افسردگی را در فرد تشخیص می دهند . بیماری افسردگی قابل درمان است. شما می توانید در این باره به پزشک مراجعه نمایید یا می توانید با انجام برخی کارها به خود و افراد مبتلا به این بیماری یاری رسانید. در بیماری افسردگی کاری نمی توان از عهده انجام آن بر آمد جمع و جور کردن خویش است و این بیماری ارتباطی با این که شما فکر می کنید چه کاری قادر به انجام هستید و ارتباطی با چیزهایی که افراد به شما می گویند تا انجام دهید ندارد. افرادی که به بیماری افسردگی مبتلا می شوند در خطر بروز دوباره آن در آینده هستند. افراد اندکی نیز دچار افسردگی می شوند که بخشی از ابتلا به بیماری دو قطبی ( افسردگی همراه با شیدایی ) به حساب می آید که این امر همراه با احساس شادی و غم است. بروز افسردگی بسیار شایع است. بین 5 تا 10 درصد افراد در دوره ای از زمان به این بیماری دچار می شوند. در طول عمر یک فرد 20 درصد یعنی از هر پنج نفر یک نفر احتمال ابتلا به بیماری افسردگی در او وجود دارد. زنان دوبرابر بیشتر از مردان به این بیماری دچار می شوند بیماری دو قطبی نسبت به بیماری افسردگی بیماری شایعی نیست و حدود یک یا دو درصد افراد در طول […]