انجام فرایض دینی پس از جراحی بینی

وضو گرفتن و نحوه غسل کردن بعد از عمل بینی

یکی از مهم ترین و رایج ترین مسائلی که بیماران در طی عمل های جراحی زیبایی از جمله جراحی بینی با آن روبرو می شوند، چگونگی انجام اعمال عبادی در طی روزهای پس از عمل می باشد. در این یادداشت، سوالاتی که بیشترین تکرار را در میان سوالات فرائض دینی به خود اختصاص داده اند، پاسخگو هستیم. به طور مثال نحوه وضو گرفتن بعد از عمل بینی و نحوه غسل کردن بعد از عمل بینی.. جواب این سوالات از طریق رساله های دینی، مراجع دینی و پرسش و پاسخ های اینترنتی تهیه و جمع آوری شده است. از آنجایی که زمان تقریبی دوران نقاهت بیمار پس از عمل جراحی حداکثر دوماه تخمین زده می شود، بنابراین برای هر دوره زمانی، سفارشات خاصی ارائه می شود. 1- نحوه وضو گرفتن بعد از عمل بینی (یک هفته اول) در طی هفته اول بعد از عمل بینی تعداد پانسمان های روی صورت تعداد بیشتری خواهند داشت. در صورت امکان پانسمان های اضافی را که وجودشان ضروری نمی باشد بردارید. و وضوی جبیره بگیرید. در صورتی که امکان برداشتن پانسمان ها و پاک کردن صورت از لکه های خون و نجاست وجود ندارد تیمم کنید. نحوه انجام غسل: با توجه به اینکه در هفته اول جراحی به علت وجود پانسمان ها و زخم نباید آب به محل زخم برسد بنابراین تیمم بدل از غسل انجام می دهید. ولی غسل سایر نقاط بدن به روال عادی خود و به همان شکل همیشگی باید انجام شود. نحوه خواندن نماز: به علت تازگی زخم ها، در هفته اول نمی توان سر را به طور کامل برای رکوع و سجود خم کرد، بنابراین تا آنجا که می توانید برای رکوع خم می شوید و برای سجود نیز در صورتی که نتوانید سر خود را روی مهر بگذارید مهر را بالا آورده و تا جای ممکن پیشانی را به آن نزدیک کنید. 2- هفته ی دوم تا پایان دوره درمان(حداکثر دوماه): در هفته دوم پانسمان های شما باز می شوند. بنابراین اجازه ی شستشوی محل زخم و پاک کردن آن از خون و آلودگی ها وجود دارد. نحوه ی گرفتن وضو: به دلیل اینکه محل زخم هنوز با چسب […]