اموزش کمک های اولیه

کمک های اولیه چیست؟

  کمک های اولیه چیست؟ پزشک آشنا : حوادث گوناگون در کمین همه مردم است. حوادثی مثل تصادف, برق گرفتگی, افتادن از ارتفاع, شکستگی استخوان ها گیر کردن لقمه در گلو و خفگی, مار گزیدگی و عقرب گزیدگی, سوختگی, بریدگی, خونریزی و مسمومست ها خبر نمی کنند و در شرایط غیره منتظره و ناگهانی پیش می ایند. در هر حال اورژانس ( یا وضعی که اورژانس به نظر میرسد ) تمایل بر این است که برای نجات بیمار یا مصدوم کاری انجام گیرد, اما پزشکان و کادر مجرب درمانی همیشه در دسترس نیستند و لازم است اقدام های نجات دهنده و کمک کننده در مراحل اولیه تا رساندن مصدوم به مرکز درمانی صورت گیرد.