افزایش کار قلب

بیماران پیوند قلب و تغذیه و رژیم

آقای دکتر چه رژیم غذایی را برای این بیماران توصیه می کنید ؟ در بیمارانی که پیوند قلب شده اند باید چند نکته مهم را در رژیم غذاییشان توجه و رعایت نمود که عبارتند از: – محدودیت آب و نمک برای این افراد خیلی مهم است . چون این بیماران داروهایی به نام کورتون ( که استروئیدی هستند ) را مصرف کرده و از عوارض این داروها جذب سدیم بیشتر و دفع پتاسیم و نیز جذب آب در بدن می باشد در نتیجه حجم داخل عروقی افزایش پیدا کرده و باز در نتیجه آن فشار بر روی قلب وارد می آید . لذا تا حد امکان باید همه غذاها مصرفی کم نمک باشند . در موارد نارسایی های قلبی شدید ، مصرف مایعات نیز باید محدود شود و به جای آبمیوه ، خود میوه به صورت جامد به بیمار داده شود . – محدودیت کالری دریافتی : باید دقت داشت که حجم کالری که بیمار از 3 گروه اصلی دریافت می کند باید متناسب با میزان فعالیت وی باشد . چرا که در غیر این صورت افزایش وزن و به دنبال آن افزایش کار قلب ایجاد شده و این در حالی است که در این بیماران باید تا حد امکان از کار زیاد قلب خودداری شود . لذا همواره باید توسط متخصص تغذیه وزن فرد تحت کنترل باشد . – در مصرف کربوهیدرات ها باید دقت کافی داشت تا از افزایش وزن و افزایش چربی خون در بیمار جلوگیری شود . شکر و مواد قندی مرکب نه تنها کالری را افزایش می دهند بلکه باعث افزایش تری گلیسرید خون نیز می گردند. در مصرف چربی ها نیز باید دقت کافی داشت،میزان چربی رژیم غذائی حتما باید کمتر از 30% کالری دریافتی باشدد ودر این رزیم باید ضمن افزایش چربیهای  غیر اشباع ،چربی های اشباع را به کمتر از 10% کل مصرف چربی روزانه رساند. – پروتئین ها : در این رابطه می توان گفت که بلافاصله از روز 2 بعد از عمل توصیه آن است که ازرژیم غذایی پر پروتئین برای بیمار استفاده شود . به عنوان نمونه می توا ن گفت مصرف گوشت ماهی را بایدافزایش داد . (حداقل […]