افزایش منی

مایع منی چیست

مایع منی مایعی به رنگ سفید یا خاکستری است که از مجرای خروجی مثانه (لوله آلت تناسلی)خارج می شود. معمولا هر میلی لیتر مایع منی حاوی میلیون ها اسپرماتوزا (اسپرم) است اما بیشتر حجم آن را ترشحات غدد در اندام تناسلی مردانه تشکیل می دهد. هدف مایع منی صرفا تولید مثل است و این مایع مانند وسیله ای عمل می نماید که از طریق آن اسپرم به دستگاه تناسلی زنانه می رسد. گرچه خروج مایع منی با ارگاسم و لذت جنسی همراه است اما نعوظ و ارگاسم توسط مکانیسم دیگری کنترل می گردد بعلاوه خروج مایع منی لازمه یک رابطه جنسی لذت بخش در بسیاری افراد نیست. معمولا هر میلی لیتر مایع منی حاوی میلیون ها اسپرماتوزوا (اسپرم) است. مایع منی در کجا ساخته می شود؟ مایه منی حاصل از ترشحات چندین غده است و فقط 5 درصد آن از بیضه ها ترشح می شود. جدول 1: اندام هایی که به تولید مایع منی یاری می رساند. درصد کل انزال غده های موجود 5درصد بیضه و اپیدیم 46 تا 80 درصد وزیکول سمینال 13تا33 درصد غده پروستات 2تا5 درصد غدد میزراهی و غدد مجاری ادرار بیضه ها و اپیدیدیم ها حدود 70 روز طول می کشد تا اسپرماتوزوا ها رشد کنند و این اسپرم ها فقط در بیضه تولید می شود. هر اسپرمی که در داخل بیضه از یک سلول تولید می شود اسپرماتوگونیوم نام دارد. اسپرماتوگونیوم نیز تقسیم شده و اسپرماتوسیت ها را بوجود می آورد اسپماتوسیت ها نیز به نوبه خود به اسپرماتیدها تبدیل می شود. اسپرماتیدها کم کم دنباله در می آورد و آهسته آهسته با حرکت دم خود می تواند حرکت کند. سرانجام اسپرماتیدها به اسپرماتوزوان بالغ تبدیل می شود. این فرایند 60 روز به طول می انجامد و 10 تا 14 روز طول می کشد اسپرم از مجاری بیضه ها و مکانی که اسپرم ها در آنجا بالغ می شوند، یعنی از مجاری اپیدیم ها، عبور کند پیش از اینکه از بدن همراه با مایع منی در طول انزال خارج شود. مایعی که توسط بیضه ها تولید می شود حاوی مواد شیمیایی گوناگونی است اما بیشتر حجم آن را تستسترون تشکیل می دهد. مایع منی […]