اضافه وزن نرمال در بارداری

چرا امروزه در بیشتر کشورها روند چاقی واضافه وزن در حال افزایش است

آیا برای شما هم پیش آمده است با نگاهی دقیق به آدم های اطرافتان یا با در نظر گرفتن کل جامعه یا دنیایی که در آن زندگی میکنید این سوال را از خود بپرسید که چرا هر ساله جمعیت آدم های چاق یا کسانی که اضافه وزن دارند در حال افزایش است ؟ یا طور دیگر به مسئله نگاه کنید . در نظر بگیرید کسانی را که چند سال قبل با آنها ملاقاتی داشته اید وبعد از چند سال دوباره آنها را میبینید وضعیت ظاهری آنها چگونه است ؟ جدا از پیر شدن ها ویا تغییرات دیگر اگر در مورد اضافه وزن این افراد دقت کنید میبینید حدود 90 در صد این افراد دچار اضافه وزن شده اند . حدود 10درصد یا کمتر هستند که یا وزنشان تغییر چشمگیری نداشته یا در صد نادری هستند که وزن کم کرده اند (البته بدون رژِیم و ورزش خاص) واقعا دلیل این روند اضافه وزن را چه میدانید ؟ حالا مسئله را از زاویه دیگری نگاه کنید . اگر ما فقط به چند دهه عقب تر برگردیم وفیلم های آن زمان را ببینیم یا از کسانی که در این دهه ها زندگی کرده اند(اغلب پدرومادر بزرگ ها یا پدر ومادران مسن تر) بپرسیم اصلا مشکلی به نام اضافه وزن وجود نداشته است .این موضوع را میتوانیم حتی با توجه ودقت در موضوع کتا ب های این دهه ها نیز متوجه شویم . امروزه موضوع مهم وبروز بسیاری از کتاب ها مجله ها ومقالات در مورد کم کردن وزن وتغذیه سالم است در صورتیکه این موضوع , به صورت نادر عنوان کتاب های قدیمی تر است . و حالا چرا ؟ چه تغییر بزرگی باعث به وجود آمدن این معضلات شده است ؟ با بررسی هایی که انجام داده ایم ومقایسه تغذیه وکسب وکار در دهه های قبل ودهه های جدید به نتایج قابل تاملی  برای اضافه وزن دست یافته ایم که در اینجا عنوان میکنیم . نوع کار در گذشته نه چندان دور اقتصاد کشورها برپایه دامداری وکشاورزی بود والبته که ماشین های به روز نبودند تا در همه شرایط کمک دست کشاورزان باشند .افراد برای انجام دادن کار خود مجبور بودن هر […]