اسپرم مرداها

اسپرم و قدرت باروری مردها

آیا باروی مردان در حال کاهش است؟ مقالات متعددی در این باره بیان می دارد که شمار اسپرم ها در مردها و قدرت باروری آنها نیز بر همین اساس در حال کاهش است . گزارشی مبسوط در این باره در سال 1992 توسط کارلسون و همکاران در روزنامه ای ارایه شد. در این گزارش 61 مقاله از سال 1938 مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد شمار متوسط اسپرم در مردان تا 42 درصد کاهش یافته است. اما تحقیقات فوق در بسیاری از جهت دارای نواقصی بود و نمی توان نتایج آن را نتایجی قابل اعتماد تلقی نمود. از آن هنگام تا حال مطالعات گذشته نگر درباره کیفیت اسپرم ها نتایج متناقضی را نشان داده است. برخی از نتایج تحقیقات در این باره بیان می دارد که تعداد اسپرم ها در حال کاهش است و سایر گزارش ها بیان می دارد که تعداد اسپرم ها بدون تغییر است. حال اگر هم تعداد اسپرم ها در حال کاهش باشد باز هم اثر آن روی باروری مشخص نیست. در حال حاضر مدارکی دال بر این موضوع وجود ندارد. آیا امروزه عوامل محیطی روی باروری مردان تاثیر دارد؟ امروزه عوامل محیطی بیشتری نسبت به 50 سال قبل روی باروری مردان تاثیر دارد. این عوامل شامل موارد زیر است: اخلال در غدد برون ریز آلاینده های سمی بیماری‌های آمیزشی کمبود روی اعتیاد به نوشیدن الکل استعمال دخانیات استفاده از استروئید آنابولیک پرتوهای یونیزه اخلال گرها در غدد برون ریز شامل مواد شیمیایی موجود در محیط است که می تواند به شدت سیستم غدد درون ریز هورمونی را تحت تاثیر قرار داده و منجربه بیماری شود. آلاینده های گوناگونی نیز روی باروری تاثیر دارد مانند استعمال دخانیات و مصرف الکل. برخی از این مواد سمی موجب اختلال باروری، بیماری های عصبی، اختلال در سیستم ایمنی بدن و موجب سرطان می شود. جدول 2 – آلاینده هایی که موجب اختلالات باروری می شود. منبع سمیت بالقوه صنعت پلاستیک تالاتس مواد شوینده خانگی و صنعتی اکیل فنول پوشش های مواد غذایی درمان، دندان پزشکی بیسفنول A لیدان در غلات، حبوبات، میوه های نرم و کلم مورد استفاده قرار می گیرد سم ارگانوکلورین(لیدان،DDT و غیره) تولید کاغذ، مواد زاید […]