اثر موسیقی بر سلامت

موسیقی و اثر سلامت بخش آن | بخش نخست

موسیقی قدرتی دارد که موجب حرکت و تحریک احساست ما می شود. هنگامی که به موسیقی غمگین و مورد علاقه خود گوش می دهید و اشک در چشمان شما جمع می شود. پس شما می دانید که همین نت ها و آکورد های ساده از چه قدرتی برخوردارند. امروزه مطالعات انجام پذیرفته در این باره نشان می دهد که موسیقی می تواند حال انسان را دگرگون سازد و حتی موسیقی موجب تمرکز فرد می شود. در اینجا به اثرات موسیقی می پردازیم و نظرات متخصصان را در این رابطه ارایه می دهیم؛ نظر متخصصان درباره انواع موسیقی که مناسب برای پیروزی در مسابقات است و انواع موسیقی که برای امتحانات مناسب و اثر آرامش بخش دارد. موسیقی روی بخش های گوناگون مغز تاثیر دارد مطالعات در این باره نشان می دهد قسمت هایی از مغز که ﻤﺴﺋﻮل به خاطر سپاری و بینایی است در اثر موسیقی بهبود می یابد. دکتر ویکتوریا ویلیمسون استاد روانشناسی در دانشگاه گولراسمیت لندن می گوید اندام های بدن و مغز به موسیقی واکنش بسیاری نشان می دهند و تصویربرداری ها از مغز نشان می دهد که بخش های گوناگون مغز در اثر موسیقی فعال می شود. برای مثال تحقیقی که اخیرا در این باره صورت پذیرفته است نشان می دهد که یک رابطه علت و معلولی بین موسیقی و سیسستم ریوارد مغز وجود دارد. این سیستم بخش مرکزی مغز است که به محرک هایی مفید برای بدن مانند نور و غذا و رابطه جنسی واکنش نشان می دهد و آن را تشدید نموده در نتیجه بدن ما بیشتر به آن ها تمایل نشان می دهد. موسیقی چه مزایایی دارد؟ بهبود حال روحی و روانی واکنش هر فرد به موسیقی با دیگری فرق دارد. برای مثال یک نفر به موسیقی های متال گوش می دهد در حالی که فردی دیگر به موسیقی موتزارت علاقه دارد. تحقیقاتی که در سال 2011 در کانادا در مجله نوروساینس نیچر چاپ شد نشان داد سلیقه فرد در انتخاب موسیقی هر چه باشد گوش دادن به موسیقی مورد علاقه اش باعث بهبود حال او می شود. محققان در دانشگاه مگنیل مونترال بیان داشتند که موسیقی شاد احساست فرد را بر می انگیزد […]