آیا صدا بعد از عمل بینی تغییر میکند؟

آیا عمل بینی باعث تغییر صدا می شود

یکی از نگرانی های اصلی برای جراحی بینی ، دغدغه ی تغییر صدا بعد از عمل بینی است. مخصوصا افرادی که شغل آنها وابسته به صدای آنها است با احتیاط بیشتری به جراحی زیبایی بینی رضایت میدهند. دراین مقاله از سایت پزشک آشنا٬ واقعیت های مربوط به جراحی بینی و تغییر صدا را برای شما مخاطبان عزیز منتشر میکنیم … آزمایش در خصوص تغییر صدا بعد از عمل بینی اخیرا مطالعه ای بر روی کیفیت صدای ۲۷ بیمار انجام شده است. این تحقیق در دو بیمارستان انجام شده است تا نتیجه به واقعیت نزدیک تر باشد. در این میان ۲۲ نفر از بیماران از صدای خود به صورت حرفه ای استفاده میکنند. بعد از پر کردن پرسشنامه٬ صدای آنها قبل و بعد از عمل بینی ضبط شده است – سپس این صداها در اختیار افراد دیگری قرار گرفت و افراد به صداها گوش دادند (این افراد اطلاعی از اینکه کدام صدا قبل از عمل یا بعد از عمل است نداشتند) طبق نظر شنوندگان، کیفیت صداها مقدار کمی تغییر کرده است. که این تغییر خیلی کم است و بر روی فعالیت های روزمره تاثیری نمیگذارد. نتیجه تحقیقات : بعضی از صداها مانند صدای افراد سرماخورده شده بود، این حالت زمانی اتفاق می افتد که جریان هوا به خوبی و به اندازه کافی از سوراخ های بینی عبور نکند. این حالت نشانه ی گرفتگی بینی است. تغییر ملموس دیگر کاهش بلندای صدا است؛ تغییراتی که در سطح سوراخ های حفره ی بینی ممکن است مقاومت در برابر جریان هوا را افزایش دهد. میتوان نتیجه گرفت: جراحی بینی به وسیله باریک کردن سوراخ های بینی میتواند مشخصات صدای بیمار را تا حدودی تغییر دهد. این تغییر میتواند کاملا ملموس باشد. معمولا تغییر صدای حاصل شده بعد از جراحی بینی مشکل ساز نیست برای عامه ی مردم، تغییرات آنقدر کم است که بیمار و اطرافیانش متوجه نخواهند شد. البته کسانی که از صدای خود به صورت کاملا حرفه ای استفاده میکنند ( مانند گویندگان، دوبلرها و .. ) باید با جراح بینی مشورت کنند. نتیجه کلی٬ تغییر صدا  بعد از جراحی بینی  خیلی کم است. طوری که در فعالیت های روزمره تاثیر گذار نخواهد بود. […]