آموزش احیاء قلبی

آموزش احیاء قلبی ریوی

بخش اول بخش آموزش احیاء قلبی ریوی 1- تعیین وضعیت هوشیاری و پاسخ دهی پزشک آشنا: افراد ممکن است غیر هوشیار به نظر برسند, در حالی که ممکن است خواب باشند یا مسموم شده باشند. برای تعیین هوشیاری و پاسخگو بودن بیمار, با خونسردی به بیمار نزدیک شوید, کنار او زانو بزنید و با صدای بلند بگویید ایا حال شما خوب است و اهسته به شانه او بزنید وبه ارامی تکانش بدهید. هر علامتی از پاسخ دهی مانند به هم زدن پلک ها, حرکات عظلانی و… در نظر داشته باشید. در صورت عدم وجود پاسخ بیمار باید غیر پاخگو در نظر گرفته شود. 2- سرویس اورژانس را خبردار کنید. با صدای بلند از اطرافیان بخواهید تا با اورژانس 115 تماس بگیرند. با این کار هم تکنسین های مرکز فوریت ها را اگاه می کنید که اتفاقی رخ داده تا انها به کمک شما بشتابند و هم از نظر قانونی نیز مشکل جهت احیای بیمار پیدا نخواهید کرد (ضمنا از اطرافیان بخواهید با اورژانس 115 تماس بگیرند تا وقت شما تلف نشود و شما به بیمار بپردازید) اگر تنها یک امدادگر حضور دارد, اگر بیمار یک بزرگسال بیهوش است, سیستم EMS را فورا خبردار کنید, بیش ازانکه هرگونه احیاء اولیه مانند بازکردن راه هوایی انجام شود. اما اگر یک شیرخوار یا کودک زیر 8 سال دچار مشکل اورژانس شود, یک دقیقه پیش از خبر دادن به سیستم EMS تنفس مصنوعی یا CPR را اغاز کنید (در فرد بزرگسالایست قلبی احتمالا با شوک الکتریکی یا سایر اقدامات پیشرفته اصلاح می شود. اما در شیرخواران و کودکان احتمالا بر اثر انسداد راه هوایی یا ایست تنفسی دچار ایست قلبی شده است. بنابراین باز کردن راه هوایی و تامین تهویه موثر درابتدا برای این گروه حیاتی است.) بیمار بیهوش باید در وضعیتی قرار داده شود که بتوان وی را ارزیابی کرده و از او مراقبت لازم به عمل اورد. بیمار را در وضعیت دراز کشیده به پشت و صورت به سمت بالا روی یک سطح صاف و سفت قرار دهید. دقت داشته باشید هنگامی که مصدوم را بر می گردانید, مطمئن شوید که سر و گردن و بدنش در یک امتداد قرار گرفته و به […]