آلت تناسلی مردان

روش های خطرناک افزایش طول آلت تناسلی مردان

چه گزینه هایی برای افزایش طول آلت تناسلی مردان وجود دارد؟در اینجا به صورت مختصر برخی گزینه های نامناسب ارائه شده است. افزایش طول آلت تناسلی ،پمپ وکیوم این پمپ یک سیلندر است که هوا را می مکد. فرد آلت تناسلی خود را در داخل این دستگاه قرار می دهد و در نتیجه وکیوم خون بیشتری به آلت تناسلی می رسد و باعث بزرگی آلت می گردد. سپس با استفاده از یک حلقه تنگ مانند شریان بند آلت تناسلی را می بندند تا خون به بدن بازنگردد. اشکال آن چیست؟ اثر آن تا مادامی که حلقه متصل است ادامه دارد. استفاده از آن به مدت 20 تا 30 دقیقه ممکن است باعث آسیب به بافت شود. کشش آلت تناسلی مردان همراه با وزنه انجام حرکات ورزشی با وزنه و ورزش های کششی باعث افزایش طول آلت تناسلی نمی شود. آلت تناسلی که ماهیچه نیست! اولیری می گوید اما آویزان کردن وزنه از آلت تناسلی که در حالت عادی است ممکن است باعث بلند شدن آن شود. نکته منفی آن این است که باید از جان گذشته باشید. اولیری می گوید ممکن است فرد مجبور شود به مدت شش ماه هشت ساعت در روز به آلت تناسلی خود وزنه متصل نماید. در پایان اگر شانس با او یار باشد حدود یک سانتی متر به طول آلت تناسلی او افزوده می گردد. خطرات استفاده از این روش شامل پارگی بافت، پاره شدن رگ های خونی و سایر مشکلات است. قرص، مکمل، پماد و کرم برای بزرگ کردن آلت تناسلی مردان برمن می گوید هیچ یک از آنها تاثیری ندارد. هیچ یک، به نظر من همه این کرم ها و داروها بی فایده است. عمل جراحی در جهت بزرگ سازی آلت تناسلی عمل جراحی چگونه است؟ عمل جراحی ممکن است موثر واقع شود اما خیلی باید مراقب بود. دو نوع عمل جراحی جهت افزایش اندازه آلت تناسلی مردان وجود دارد. افزایش طول آلت تناسلی مردان معمول ترین روش در این باره بریدن لیگامانی است که آلت تناسلی را به استخوان لگن متصل می کند. این امر باعث می گردد شفت بیشتر از بدن خارج گردد و به طور متوسط کمتر از 2 سانتی […]