ناهنجاری های فک

انحراف فک از نظر جراحان زیبایی فک و صورت

در این مقاله ما به انحراف فک اشاره می کنیم. زیرا دامنه ی جراحی فک و صورت وسعت زیادی دارد و بهتر است برای هر مورد جداگانه مطلب نوشته شود. بعضی از افراد چنان به اجزای بدن به خصوص صورت خود حساس هستند که همه چیز را عیب و ایراد می بینند. در صورتی که ممکن است اصلا ایرادی نداشته باشند. بهتر است، این افراد ابتدا ایراد ها را بشناسند و سپس به مقایسه صورت و بدن خود بپردازند. ناهنجاری فک و انحراف فک از نظر جراحان زیبایی فک وصورت فک ناهنجار به فکی اطلاق می شود که ارتباط مناسب بین فکین و قوس دندان وجود ندارد. این عدم تناسب از دو جنبه بررسی می شود; _زیبایی _کارکرد این انحراف فک حتما باید برطرف شوند زیرا در غیر این صورت دندان ها و فک در معرض آسیب بیشتری قرار می گیرند. دسته بندی ناهنجاری فک وصورت ناهنجاری های مادرزادی: ممکن است جنین با یک یا چند ناهنجاری در صورتش متولد شود که خوشبختانه زیاد شایع نیست. شایع ترین مشکلات مادرزادی مشکل (لب شکری) یا  (شکاف کام) است. نوزادان لب شکری اگر درمان نشوند فک شان به صورت صحیحی رشد نمی کند و دچار مشکلات تنفسی می شوند. ناهنجاری های اکتسابی: این دسته از ناهنجاری ها معمولا براثر سانحه یا برخوردهای فیزیکی اتفاق می افتد. ناهنجاری های رشد و تکاملی: دسته بعدی از ناهنجاریها به این شکل است که کودک زمانی که به دنیا می آید کاملا سالم است اما از سنین 4تا 5سال به بعد در خلال رشد یک ناهنجاری در صورتش به وجود می آید به شکلی که کودک از نظر اجتماعی دچار مشکل می شود و کم کم منزوی می شود. افرادی هستند که فک شان جلو و یا عقب است آیا همه این افراد نیاز به جراحی فک دارند ؟ اگر فک پایین بیش از حد جلو آمده باشد و زیاد رشد کرده باشد به آن بیرون زدگی فک می گویند. این افراد نمی توانند به راحتی غذا بخورند, نفس بکشند و صحبت کنند و نیاز به جراحی فک پایین دارند. گروهی دیگر از افراد هستند که فک پاینشان خوب رشد نکرده است و کوچک است این […]