مو زاید

لیزر موهای زاید

اگراز اصلاح کردن، کندن موها یا وکس کردن جهت رفع موهای زاید خسته شده اید می توانید گزینه استفاده از لیزر را مورد بررسی قرار دهید. از بین بردن موهای زاید یکی از روش های بسیار معمول آرایشی در امریکا به حساب می آید. در این روش پرتو های نور به صورت بسیار فشرده به فولیکول موها تابیده می شود و رنگ دانه های داخل فولیکول مو نور تابیده شده را جذب می نماید و به این ترتیب مو [زاید] از بین می رود. مزایای استفاده از لیزر جهت از بین بردن موهای زاید لیزر روشی موثر جهت رفع موهای زاید در نواحی مختلف بدن می باشد، نواحی مانند صورت، پاها، دستان، خط بیکینی و سایر نقاط بدن. مزایای استفاده از لیزر جهت رفع موهای زاید شامل موارد زیر است: دقت. لیزر موهای تیره و ضخیم در منطقه مورد نظر را از بین می برد در حالی که به مناطق اطراف آن آسیبی وارد نمی کند. سرعت. هر پالس از پرتوهای لیزر به مدت یک ثانیه به طول می انجامد در این صورت موهای بیشتری در یک زمان از بین می رود. در این روش در هر ثانیه منطقه ای به وسعت یک سکه تحت تابش لیزر قرار می گیرد. بر این اساس درمان مناطق کوچک مانند بالای لب ها کمتر از یک دقیقه و درمان مناطق بزرگتر مانند پشت یا پاها مدت یک ساعت به طول می انجامد. قابلیت پیش بینی. پس از سه تا پنج جلسه استفاده از لیزر، موهای زاید در حدود نود درصد افراد به صورت دایم از بین می رود. پیش از استفاده از لیزر برای رفع موهای زاید چه کارهایی باید انجام پذیرد : رفع موهای زاید با استفاده از لیزر چیزی بیش از نابود سازی موهای زاید است. این روش نوعی روند پزشکی به حساب می آید که خطرات خاص خود را دارد و فرد باید جهت انجام آن آموزش ببیند. پیش از رفع موهای زاید با استفاده از لیزر، شما باید مدرک پزشک فردی که آن عمل را انجام می دهد به دقت مورد بررسی قرار دهید. اگر تصمیم دارید از روش لیزر برای رفع موهای زاید استفاده نمایید شما باید شش […]