مبل

چگونه مبلمان را تمیز کنیم؟

    این مقاله  نکاتی مفید درباب تمیز کردن انوع اقسام مبچگونهلمان در اختیار شما   می گذارد؛در نتیجه مبلمان شما در سال های آینده همچنان زیبا جلوه خواهد نمود. مراحل: مبلمان را تمیز نگه دارید. چه مبلمان شما مبل چرمی 5میلیون تومانی باشد و چه میز چوبی متعلق به جدتان ، اگر می خواهید مبلمان شما زیبا جلوه نماید بایدآن را تمیز نگاه دارید. باید نسبت به چگونگی نگهداری انواع مبلمان آگاهی یابید. خیلی مهم است که درباب نگهداری انواع مبلمان خود اطلاعاتی داشته باشید. استفاده از مواد و شیوه های نادرست ممکن است باعث بد جلوه دادن مبلمان شما شود و در مورد سطوحی ظریف مانند چرم اگر درباب نحوه نگهداری آن اطلاعاتی نداشته باشید ممکن است به آن صدمه بزنید. در قسمت پایین به نکاتی کارآمد در باب تمیز نمودن انواع مبلمان اشاره می شود. در نتیجه آن مبلمان شما سالیان سال زیبا جلوه می کند. 1- در مورد سطوح چرمی نحوه تمیز نمودن سطوح چرمی بسته به این موضوع دارد که آیا مواد سازنده آن دارای مواد محافظتی است یا خیر. اگر مبلمان چرمی شما دارای مواد محافظ نیست پس چاره ای ندارید. توجه کنید برای نظافت این گونه مبلمان چرمی هرگز از صابون یا آب یا کرم مخصوص چرم یا گونه های دیگر پاک کننده استفاده نکنید. در عوض گاهی مبلمان خود را گرد گیری نمایید. از آن جایی که تمیز نمودن مبلمان چرمی بدون مواد محافظ مشکل است در نتیجه اثر لکه ها را نمی توان از روی آن پاک نمود. بهتر است مبل یا صندلی چرمی تهیه نماییدکه دارای مواد محافظ است. اگر لازم شد می توانید از صابون طبیعی حل شده در آب برای پاک نمودن گرد و خاک از روی مبل استفاده نمایید و حتما محلول آب و صابون را از روی مبل پاک کنید و بلافاصه چرم را خشک نمایید. از کرم مخصوص چرم استفاده نکنید. مواد پاک کننده محلول در آب بهترین جایگزین برای آن است. برخی کرم ها نه تنها مبل را تمیز نمی کنند بلکه چین و چروک چرم را افزایش می دهند. 2-مبلمان چوبی از چرم که بگذریم مبلمان چوبی نیز نسبت به آسیب ها و […]