سفر هوایی

سفر هوایی به همراه افراد مسن

  به تخفیفی که افراد سالخورده از آن برخوردار می شوند توجه کنید. اگر شما خطوط هوایی را انتخاب کنید که به افراد پیر به هنگام صدور بلیت تخفیف می دهند سفر هوایی افراد مسن ارزان تر تمام می شود. به هنگام رزرو بلیت حتما این موضوع را به یاد داشته باشید چون به محض اینکه بلیت فروخته و تایید شود نمی توان  از این تخفیف برخوردار شد. صندلی که به راهرو نزدیک است را رزرو کنید. در هواپیما مکان مخصوص افراد سالخورده طوری است که در صورت نیاز، آنان راحتر به دستشویی هواپیما دست یابند. به هنگام پرواز، در زمانی خاص از مسافران مسن خواسته می شود بایستند یا راه بروند تا از لخته شدن خون در پاهایشان یا از Diverticulitis جلوگیری شود .  زودتر از پرواز به فرودگاه بروید. در روز پرواز باید زمان کافی برای ثبت و بررسی بارها و گذر از بخش امنیتی و رسیدن به پایانه و دروازه ورود به هواپیما داشته باشید. برای افراد مسن همه این مراحل زمان بیشتری می برد.  صندلی چرخدار فرودگاه را رزرو کنید. فرودگاه های بزرگ صندلی چرخ دار در اختیار افراد مسن می گذارند در نتیجه آنان راحتربه پایانه می رسند و سوار هواپیما می شوند. قبل از سفر با فرودگاه تماس بگیرید در این صورت نماینده  خدمات مشتری با یک صندلی چرخ دار یا اتومبیل کوچک  مخصوص حمل افراد مسن برای بردن فرد مسن همراه شما می آید. با خود دارو  به همراه داشته باشید. داروهای همراه نسخه یا بدون نسخه را در کیف پول یا ساک دستی خود نگهداری کنید نه در داخل چمدان در این صورت هر موقع که نیاز باشد شما به آن دارو ها دسترسی دارید. به هنگام سفر حتما داروها را در بسته اصلی خود نگاه دارید نه در داخل جعبه محتوی قرص ها. یک غذای سبک همراه خود داشته باشید. هنگام سفر با افراد سالخورده یک شیشه آب و تکه ای کلوچه یا میوه در ساک دستی خود داشته باشید. این امر باعث جلوگیری از کم آبی و افت قند خون  در افراد سالخورده می گردد و هنگام خوردن دارو آنها نوشیدنی مورد نیاز خود را دارند. به مقامات امنیتی درباره […]