رابطه سالم

رابطه جنسی و فواید آن | بخش آخر

شاید افرادی که احساس بهتری دارند رابطه جنسی بیشتری دارند، احتمالا بین فعالیت جنسی و خوشبختی رابطه ای وجود دارد. طی مطالعه ای که بر روی 85-57 نفر از آمریکایی ها انجام پذیرفت مشخص شد افرادی که رابطه جنسی دارند سلامت عمومی آنان از افرادی که رابطه جنسی ندارند بیشتر است. این امر فقط درباره رابطه جنسی صدق نمی کند بلکه درباره عشق نیز به همین صورت است. افرادی که رابطه نزدیکی با همسر خود دارند یا ازدواج کرده اند مشخص شد آنان حس بسیار خوب و سلامت آنان در حد عالی است نه در سطح خوب و مناسب. ظاهرا حمایت های احساسی و اجتماعی به افزایش حس خوشبختی در فرد یاری می رساند. عشق خطر ابتلا به آنژین و زخم ها را کاهش می دهد یک زندگی زناشویی موفق به دفع بیماری هایی نظیر آنژین و زخم معده یاری می رساند- حداقل در مورد مردان که به این صورت است. طی تحقیقی که بر روی 10000 مرد انجام پذیرفت مشخص شد افرادی که همسر آنان به او عشق می ورزد و از او حمایت می کند کمتر به آنژین مبتلا می شوند. این امر درباره سایر عوامل خطرساز نیز صدق می کند مانند پیری یا افزایش فشار خون. به همین ترتیب طی تحقیق دیگر که بر روز 8000مرد انجام پذیرفت مشخص شد مردان بیشتر به زخم دوازدهه دچار می شوند اگر: مشکلات خانوادگی داشته باشند حس کنند همسر آنان به او عشق نمی ورزد و از او حمایت نمی کند هنگامی همکاران او را ناراحت می کنند واکنشی از خود نشان نمی دهد.(به عبارت دیگر آنان خشم خود را سرکوب می کنند. محققان از آن به نام شیوه مقابله یاد می کنند.) محققان بیان می دارند استرس، عدم حمایت اجتماعی و شیوه مقابله همه روی ابتلای مردان به زخم دوازده نقش دارد. اگر مجرد هستید حتما زمانی را با دوستان خود بگذرانید این امر برای سلامتی شما مفید است. طی تحقیق ده ساله بر روی 1500 از افراد بالای 70 سال مشخص شد کسانی که دوستی هایی قوی دارند بیشتر از افرادی که دوستی ندارند عمر می کنند. محققان بر این باورند این به دلیل اثر مثبتی است که […]