دیوار

روش های مقابله با موش

موشها همه جا یافت می شوند و همواره مهمانان ناخوانده به شمار می آیند. اگر غذا ، آب و جای گرم و مکانی مناسب زندگی برای موش ها فراهم باشد آنها هجوم می آورند. 1- فضاهای زیر خانه را تمیز نگاه دارید. اگر در منزل شما موش ها خانه کنند،کم کم عایق های  منزل شما پایین می آید(موش ها در داخل این عایق ها لانه سازی می کنند) و از لوله های بخاری آویزان می شوند. جوندگان عامل بیماری های خطرناکی هستند( مانند ویروس Hanta هرچند بسیار نادر است) بنابراین به هنگام تمیز نمودن این فضا ها از پوشش محافظتی تنفسی بسیار قوی استفاده نمایید. 2- بیرون و داخل فضاهای زیر خانه را مورد بررسی قرار دهید. مبادا در آن منطقه سوراخ یا حفره ای به اندازه 3 سانتی متر یا بزرگتر موجود باشد. در قمست هایی از زیر ساختمان که به در نیاز دارد حتما از در استفاده نمایید نه از تکه ای چوب. شما می توانید فضاهای باز اندک را با پشم شیشه پر نمایید. فضای باز که کمی بزرگتر است را با تور فلزی سه سانتی متری می توان پوشاند. حتما بخش هایی از ساختمان را که لوله ها و سیم های برق و سیستم گرمایشی خانه وارد و خارج می شود مورد بررسی قرار دهید. 3-فضای بیرون از خانه را به دقت مورد بررسی قرار دهید. فضاهای خالی زیر ساختمان را پر نمایید. شما همچنین باید روی پشت بام بروید و سوراخ هایی را که مربوط به سیستم گرمایشی خانه و فضای بین دو پشت بام را پر کنید. از تورهای فلزی و توری هایی که برای زیر ساختمان استفاده نمودید در اینجا نیز استفاده کنید. این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که موش های درختی به راحتی روی خانه می پرند و وارد خانه می شوند . 4-اتاق زیر شیروانی را نیز مورد بررسی قرار دهید مبادا جوندگان در آن جا لانه کرده باشند. تله بگذارید و مکان های باز را پر کنید . 5-شاخه درختانی که نزدیک پشت بام منزل شماست را کوتاه کنید تا جوندگان نتوانند از آن طریق روی پشت بام بپرند. 6-حتی اگر منزل شما مورد هجوم موش بسیار […]