تست خودشناسی

تست خودشناسی

من پنهانم کجاست؟ هر کدام از ما علاوه بر شخصیت بیرونی که داریم، یک من پنهان نیز در درون‌مان وجود دارد. برای آشنایی و شناخت بیشتر این «من پنهان» سوالات زیر را با دقت پاسخ دهید. در انتها امتیازهای‌تان را جمع کنید تا شخصیت‌تان را بیشتر بشناسید. 1. فکر می‌کنید چه زمانی بیشترین کارایی را دارید؟ الف) وقتی صبح زود از خواب بیدار می‌شوم. (2) ب) هنگام عصر. (4) ج) در سکوت آخر شب. (6)   ۲. فکر می‌کنید راه رفتن شما مانند کدام گزینه است؟ الف) با گام‌های بلند و تند راه می‌روم. (6) ب) با این‌که راه رفتنم کند نیست اما گام‌هایم بلند است. (4) ج) سرم را بالا نگه می‌دارم و به اطراف نگاه می‌کنم، هر چند آرام راه می‌روم. (7) د) آرام راه می‌روم و سرم را پایین می‌اندازم. (2)   ۳. زمانی که یک نفر را مخاطب قرار می‌دهید، حالت اندام‌تان چه شکلی است؟ الف) دست به سینه می‌ایستید. (4) ب) مجبور می‌شوید دست‌های‌تان را روی هم بگذارید. (2) ج) دست به کمر می‌ایستید یا آن‌ها را در جیب می‌گذارید. (5) د) وقتی کسی با شما حرف می‌زند، سعی می‌کنید با لمس کردنش به او بفهمانید درکش می‌کنید. (7) ه) با مو، ساعت یا بقیه‌ی اندام خود بازی می‌کنید. (6)   ۴. زمانی که جلوی تلویزیون استراحت می‌کنید، کدام یک از رفتارهای زیر را انجام می‌دهید؟ الف) چهار زانو می‌نشینید. (4) ب) پاهای‌تان را روی هم می‌اندازید. (6) ج) پاهای‌تان را دراز می‌کنید. (2) د) یکی از پاهای‌تان را زیر تن‌تان می‌گذارید و می‌نشینید. (1)   ۵. معمولا وقتی کسی برای‌تان جوک تعریف می‌کند، چه می‌کنید؟ الف) بلند می‌خندید. (6) ب) می‌خندید اما نه با صدای بلند. (4) ج) ریز ریز و نخودی می‌خندید. (3) د) تنها به یک لبخند اکتفا می‌کنید. (5)   ۶. وقتی به جمع یا به محل کارتان وارد می‌شوید: الف) با صدای بلند سلام می‌کنید تا همه متوجه شما بشوند. (6) ب) معمولا بدون سر و صدا وارد می‌شوید و سراغ کسی می‌روید که بیشتر دوستش دارید. (4) ج) آرام وارد می‌شوید و سعی می‌کنید توجه کسی را جلب نکنید. (2)   ۷. اگر یک نفر شما را از پشت […]