بهترین ورزش

چگونه بهترین فعایت ورزشی را انتخاب کنیم؟

همیشه دنبال فعایت ورزشی باشید که از انجام آن لذت می برید و با زندگی روزمره شما سازگاری دارد. پاسخ های ارایه شده به سوالات زیر به شما در یافتن فعالیتی مناسب یاری می رساند. بعد از فکر درباره پاسخ هایی که خودتان به سوالات می دهید، لیست پیشنهادات ارایه شده درباره فعالیت [ورزشی] را بررسی کنید. ۱- آیا ترجیح می دهید تنهایی ورزش کنید یا همراه دیگران؟ ملحق شدن به گروهی خاص یا کلاسی خاص به شما برای ورزش انگیزه می دهد. اما برخی افراد در تنهایی بهتر ورزش می کنند. ۲- آیا تمایل به ورزش در محیط بیرون دارید یا انجام فعالیت های ورزشی در محیط بسته را ترجیح می دهید؟ بیشتر افراد فعایت ورزشی بیرون از منزل را ترجیح می دهند. اما هنگامی که هوا خیلی گرم یا خیلی سرد یا بارانی است دیگر تمایلی به انجام فعالیت های ورزشی در محیط بیرون ندارند. یا شاید شما جزو آن دسته افرادی هستید که تنها بودن در محیط بیرون باعث حس ناخوشایند می شود. اگر فردی هستید که به محیط بیرون تمایلی ندارید هنگام انتخاب نوع فعالیت ورزشی خود حتما این نکته را به خاطر داشته باشید. ۳- آیا فعالیت هایی را ترجیح می دهید که شامل برخورد باشد (مانند فوتبال، بسکتبال) یا فعالیتی را ترجیح می دهید که در آن برخوردی وجود نداشته باشد؟ اگر به ورزش هایی که شامل برخورد هستند علاقه ای ندارید برای مثال ورزشی مانند شنا را برگزینید نه بسکتبال . ۴- آیا تمایل دارید با دیگران رقابت کنید یا اصلا تمایلی به رقابت ندارید؟ افراد با یکدیگر تفاوت دارند. در مورد برخی افراد، اگر کسی باشد که با آنان رقابت کند بهتر عمل می کنند . و از آن طرف بعضی از افراد هنگامی که رقابتی در کار نیست، بهتر عمل می کنند.( رقابت باعث دلهره آنان می شود) اگر شما جزو این دسته از افرادید برای مثال به جای ورزش های تیمی یا تنیس فعالیت هایی مانند پیاده روی یا رقص را انتخاب کنید. ۵- آیا فعایت ورزشی را ترجیح می دهید که ذهن شما را درگیر کند یا فعایتهایی که نیاز به تمرکز و فکر ندارد را انتخاب می کنید؟ در اکثر ورزش […]