استنت‌های قلبی

دستگاه تنظیم ضربان قلب

افرادی که در بدن خود دستگاه ضربان ساز قلب دارند باید به نکات زیر توجه کنند دستگاه تنظیم ضربان قلب دستگاهی است که به منظور تنظیم ضربان غیر طبیعی قلب با عمل جراحی در سینه فرد بیمار قرار داده می شود. ضربان ساز ها اغلب برای درمان ناراحتی های قلبی مانند آریتمی1 که در آن قلب با سرعتی غیر طبیعی می تپد (یا خیلی آهسته یا خیلی تند) به کار می رود. این وسیله ضربان الترونیکی ایجاد می نماید که ضربان قلب را تنظیم و در نتیجه خونی که در سراسر بدن بیمار گردش می کند تنظیم می شود. ضربان ساز ها را می توان به صورت موقت یا دایمی کار گذاشت. ضربان سازهای جدیدی هم وجود دارند که اطلاعاتی را درباره علایم حیاتی بیمار نشان می دهند. ضربان سازها دارای خاصیت مغناطیسی هستند و برخی از نمونه های ضربان ساز با بدنه فلزی ساخته شده اند. افرادی که در بدن آنان ضربان ساز کار گذاشته شده است باید به هنگام سفر از دستورالعمل ویژه بیماری های پنهان پیروی نمایند. در بخش بعدی درباره چگونگی سفر افراد که در بدن آنان دستگاه ضربان ساز کار گذاشته شده است صحبت می شود. نکات: از پزشک خود جویا شوید که آیا ضربان سازی که در بدن شما قرار دارد فلزی است یا خیر. برخی از نمونه های ضربان ساز فلزی نیستند و در سفرهای هوایی که مسافران باید از مناطق امنیتی فرودگاه عبور کنند برای افراد با ضربان ساز غیرفلزی مشکلی پیش نمی آید. از پزشک خود بخواهید تا برگه ای رسمی را در اختیار شما گذارد که بیان می دارد در بدن شما دستگاه ضربان ساز کار گذاشته شده است. چنین برگه هایی رسمی هستند و معمولا توسط پزشک معالج یا سازنده دستگاه ضربان ساز صادر می گردد.در این برگه ها به مقامات در بخش امنیتی درباره فلزی که در داخل بدن فرد کار گذاشته شده است هشدار داده می شود. قبل از تصمیم به سفر و بعد از کار گذاردن ضربان ساز در بدن خود باید مدتی مناسب صبر کنید. بعد از کار گذاردن ضربان ساز بسته به سن تان، شما باید بین 6 ماه تا یک سال از سفر […]