ارسال پیامک

بیماری ارسال پیامک در هنگام خواب

آیا برای ارسال پیامکی که به یاد ندارید آن را ارسال کرده اید یا نه ، از خواب بیدار می شوید؟ به این پدیده، ارسال پیامک به هنگام خواب می گویند و عملی شایع است.یک دانشجوی رشته پزشکی هر شب با دستکش بدون پنجه می خوابد. این دستکش او را در برابر تلفن همراه اش یاری می رساند. این دستکش باعث می شود او نتواند به صورت غیر ارادی پیامک ارسال کند. Elizabeth Dowdell استاد رشته پرستاری در دانشگاه Villanova که این ماجرای بامزه دانش آموز با دستکش را تعریف کرد،می گوید: این پدیده ای است که در میان نسل جوان اتفاق می افتد و نشانگر اینست که تلفن های همراه ماشین های قدرتمندی هستند. پس چرا آنها را خاموش نکنیم؟ در واقع بزرگسالان آن قدر مجذوب تلفن همراه خود می شوند که به هنگام خواب نیز به پیامک ها پاسخ می دهند. هنگامی که صدای بیب تلفن را می شنوند پاسخ می دهند چه با  کمات درست یا با کلمات اشتباه و و صبح روز بعد آن را به یاد نمی آورند تا هنگامی که تاریخچه پیامک های خود را بررسی کنند. Dowdell برای اولین بار پدیده ارسال پیامک در خواب را از یکی از دانشجویان خود شنید هنگامی که او فعالیت های شبانه خود را توصیف می کرد، هنگامی که Dowdell به این موضوع بیشتر علاقه مند شد به بررسی 300 نفر از دانشجویان پرداخت و مشاهده نمود 25 تا 35 درصد آنها به هنگام چرت زدن،  پیامک ارسال می کردند و بیشتر از 50 درصد این دانشجویان تصدیق نمودند که تلفن همراه آنان یا تکنولوژی های دیگر  به گونه ای خواب آنان را مختل کرده است. کارشناسان می گویند این نگران کننده است. ارسال پیامک به هنگام چرت زدن ( 90 دقیقه تا دو ساعت) قبل از مرحله خواب سبک ، یعنی قبل از مرحله خواب سنگین اتفاق می افتد. Josh Werbe متخصص عمل خروپف در مرکز خواب EOS در Long island نیویورک می گوید: خواب یک فرایند ترمیمی بسیار مهم است و اگر به اندازه کافی  نخوابیم و خواب عمیق نداشته باشیم ، روز بعد توانایی تشخیص ما به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد. در […]