آسیب های طلاق

آسیب های ناشی از طلاق در زنان

دو حادثه در زندگی، بسیار مهم و هیجان ناشی از آن، ماندگار است: یکی ازدواج و دیگری طلاق، به‌خصوص آسیب‌های ناشی از جدایی که برای زنان بیش‌تر از مردان است.   ۱)ترس از آینده این که پس از جدایی، چه اتفاقی برای فرد خواهد افتاد؛ این که آیا تا آخر عمر تنها می‌ماند؟ آیا دوباره موقعیت ازدواج پیدا خواهد کرد؟ سرپرست مالی او چه کسی خواهد بود؟ به‌خصوص برای خانم‌هایی که دارای فرزند هستند. ۲)احساس گناه فرد گاهی خود را مقصر از هم پاشیده شدن زندگی خود، دیگری و فرزندان‌اش می‌داند و شروع به نشخوار کردن افکار منفی می‌کند و مدام به دنبال مقصر می‌گردد؛ گاهی نیز از طلاق گرفتن خود پیشمان می‌شود.   ۳)مشکلات اقتصادی از آن‌جایی که برخی از این زنان، موفق به گرفتن نفقه و مهریه‌ی خود نمی‌شوند، مهم‍‌ترین آسیب را خواهند دید. اگر زنی طلاق بگیرد و سطح سواد، مهارت‌های اجتماعی و حرفه‌ای او پایین باشد، بسیار در معرض خطر خواهد بود. ۴)انزوای اجتماعی و آشفتگی هویت اجتماعی فرد فرد مطلقه دارای جایگاه ویژه‌ای است، زیرا نه مجرد است و نه متاهل! و از آن‌جایی که بیش‌تر این افراد، شخص همدل و همراهی ندارند، بیش‌تر احساس تنهایی می‌کنند. داشتن خانواده، به فرد هویت اجتماعی می‌دهد، اما متاسفانه به دلیل برخی باورهای غلط و نگاه‌های نادرست، برچسب‌های منفی که به این افراد زده می‌شود، بیش‌تر آنان را منزوی می‌کند.   ۵)مشکلات روحی و جسمی اوایل جدایی؛ فرد دچار خشم و احساس ناامیدی و سردرگمی زیادی خواهد بود. حتی این فرد قبل از جدایی نیز سیل انبوهی از استرس‌ها و اضطراب‌های ناشی از فضایی منفی و پرتنش را تحمل کرده و سپس جدا شده و این حالات روانی، در تمام لایه‌های جسمی و روانی او رسوخ کرده است. غم و اندوه، عمیق‌ترین احساساتی است که این افراد، تجربه می‌کنند، اما بیش‌تر مواقع، این علامت‌ها را نادیده می‌گیرند که در نهایت، منجر به بیماری‌های جسمی می‌شود. ۶)دوگانگی نقش آسیب‌های ناشی از طلاق برای زنانی که دارای فرزند هستند، بیش‌تر است. وقتی مادری حضانت فرزند خود را بر عهده می‌گیرد، باید هم نقش مادر و هم نقش پدر را بازی کند، یعنی محبت مادری را در کنار اقتدار پدری قرار […]